Duplicat de claus

La nostra especialitat: més de 3000 referències de claus

 

Duplicat a l'acte de tot tipus de claus (serreta, doble serreta, gorja, doble pala, planes de seguretat, cruciformes, tubulars, frontals, magnètiques, electròniques, per a cotxes i motos...)

Disposem d'un estock permanent de més de 3000 referències, moltes d'elles originals


La majoria de claus de serreta i planes reversibles de seguretat es realitzen informàticament per codi amb maquinària electrònica de màxima precisió i exactitut. És una gran avantatge tant per l'usuari com per al pany ja que cada clau es original, garantint el perfecte funcionament i allargant així la vida útil del pany. 

Disposem de més de 20 màquines, 7 d'elles electròniques

Disposem de dos centres de duplicat de claus

Possibilitat de demanar a fàbrica duplicats de claus restringides i incopiables. 

 

Claus incopiables Mercasol

 

Una clau incopiable és una clau d'un perfil patentat adquirit per Mercasol de la qual en tenim l'exclusivitat en el subministrament i reproducció, aquest tipus de claus en ofereix la oportunitat de restringir informàticamente els duplicats per mitjà d'un software exclusiu desenvolupat per nosaltres mateixos. El propietari escull si desitja que les claus del seu pany es puguin reproduir obertament (a qualsevol persona) o, si per al contrari, escull tenir el control de tots els duplicats i limitarne únicament a les persones previament autoritzades. En aquest cas serà necessari a l'hora de sol·licitar una còpia:

- Clau original, targeta o codi

  • El DNI: para comprobar que la llave corresponde a la persona que pida el duplicado
  • La tarjeta que se entrega juntamente con las llaves (dependiendo el modelo) o el código que aparece marcado en la llave
  • Declaración jurada justificando su uso

 

Además se almacenan en un registro todos los duplicados que se hayan realizado hasta el momento, consultable en cualquier momento por el propietario de la llave. 

Sistemas disponibles en esta modalidad: 

TESA- ST-8 


Las llaves incopiables aportan mayor seguridad ya que en todo momento tendremos el control sobre todas las llaves realizadas, ofrece la doble seguridad el hecho que se trata de un sistema de alta seguridad antibumping, antiganzua y con opción de puente antirotura. Además garantizan una vida útil más larga al cilindro y a la cerradura ya que todos los duplicados se realizan informáticamente.

Los duplicados se realizan en el acto